top of page

PRIVAATSUSTINGIMUSED

Käesolevad privaatsustingimused sisaldavad teavet selle kohta, kuidas ja milleks OÜ Cellarius isikuandmeid (andmeid) kogub, töötleb ja jagab.

 

Privaatsustingimused lähtuvad andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation). Selle eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega. Antud privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist OÜ Cellarius veebilehega www.klandorf.ee seotult.

 

Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega või juhul kui Sul on mingil põhjusel tunne, et oleme Sulle liiga teinud, siis palun võta meiega ühendust aadressil merle.klandorf@gmail.com.

Mõisted

Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja (edaspidi kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.

 

Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte, tarbivad teenuseid või edastavad omalt poolt infot. Näiteks teenuste tellimine või meili teel ühenduse võtmine.

 

Teenused on kõik OÜ Cellarius poolt pakutavad tasuta ja tasulised tooted ja teenused.

Isikuandmete töötlemine

Kinnitades privaatsustingimused annad õiguse andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

 

OÜ Cellarius kogub veebilehe kaudu alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid järgnevalt kirjeldatud viisidel:

 • kasutaja nimi ja e-posti aadress

 • tehingute andmed (kliendi sooritatud ostude andmed) - tellimuse täitmiseks ja monitoorimiseks

 • veebilehe külastatavuse statistika

 • kõiki eelnevalt nimetamata kliendiandmeid, mida klient on edastanud sidevahendite (nt telefoni ja arvutivõrgu) teel omal algatusel.

Isikuandmete kasutamine

OÜ Cellarius kasutab isikuandmeid:

 • kasutajale teenuse osutamiseks, täitmiseks, kasutajaga suhtlemiseks, arvete edastamiseks;

 • kasutaja e-posti aadressile teavituste saatmiseks uutest toodetest, teenustest ja kampaaniatest.

 

OÜ Cellarius kasutab veebilehe külastatavuse statistikat veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

Isikuandmete vastutav töötleja on OÜ Cellarius.

 

Kolmas isik on OÜ Cellarius partner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub OÜ Cellarius kasutajale teenuseid.

 

OÜ Cellarius kasutab igapäevaseks tegevuseks kolmandaid isikuid, kes pakuvad:

 • WIX ja muud infotehnoloogilist tuge pakkuvad ettevõtted - et tagada e-poe ja teiste kasutatavate IT-lahenduste toimimine ning arendamine, veebilehe majutus jms.

 • Smartpost ja muu postiteenuse osutaja - et tellitud kaup kohale toimetada

 • Google e-mailide edastamise ja haldamise süsteem

 • Facebook sotsiaalmeedia kasutamist ja sotsiaalmeedia statistika analüüsi

 • Pangateenused - tellimuse eest maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed

Isikuandmete säilitamine ja turvalisus

OÜ Cellarius säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik.

 

OÜ Cellarius rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

Kasutaja õigused

Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh teenuse osutamiseks.

 

Kasutajal on õigus igal ajal:

 • avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele;

 • nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel ka kustutamist;

 • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;

 • nõuda isikuandmete ülekandmist.

 

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-posti aadressile merle.klandorf@gmail.com vastavasisuline sooviavaldus.

 

Kui Kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Privaatsustingimuste muutmine

OÜ Cellarius jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval.

Autoriõigused

Kui pole märgitud teisiti, on kogu veebilehe sisu autoriõiguste valdaja OÜ Cellarius. See tähendab, et sisu kasutamine mis tahes kujul (ka osaliselt) on lubatud ainult OÜ Cellarius loal.

 Payment Methods
Makseviis

Tellimuse eest tasumiseks tee pangaülekanne kirjastaja OÜ Cellarius pangakontole. Märkustesse lisa tellimuse number, mille leiad teavituse e-mailist või „Aitäh tellimuse eest!“ lehelt.

 

OÜ Cellarius

a/a number SEB pank: EE481010022042317004 

registrikood: 10024088

KMK reg. nr: EE100264775

Tartu mnt 24-30

10115 Tallinn, Eesti

tel: +372 515 5826

e-mail: merle.klandorf@gmail.com

bottom of page